Cartea cu partituri de cântări corale Scumpă Golgota, Cuprins

   Pun cuprinsul cărții cu cântări de cor, de aici (sunt peste 600 cântări), ca să vă fie mai ușor să le găsiți. 
   În fișierul pdf puteți căuta ca aici.
   Să vă fie de folos!

INDEX TEMATIC

 *** DUMNEZEU Tatăl nostru, Creatorul și Ocrotitorul nostru ***
 *** Dragostea lui Dumnezeu ***
 *** Nașterea Domnului Isus Hristos ***
 *** Florii *** Intrarea Domnului Isus în Ierusalim  *** 
 *** Suferințele și moartea Domnului Isus Hristos *** Jertfa Domnului ***  Paști ***
 *** Învierea Domnului Isus Hristos ***  Paști ***
 ***  Harul Domnului Isus Hristos *** 
 *** Plinătatea Domnului Isus Hristos *** 
 *** Duhul Sfânt  *** (Rusaliile)  *** Coborârea Duhului Sfânt *** 
 *** La binecuvântări *** 
 *** La botez *** 
 *** La cununii *** 
 *** Casa Domnului, ziua și Cartea Domnului *** Biblia *** 
 *** Chemare la mântuire și veghere *** 
 *** În lucrul Domnului *** 
 *** Laudă și îndemnare *** 
 *** Mângâiere și încredere *** 
 *** Patria cerească *** 
 *** Predare și consacrare *** 
 *** Psalmi *** 
 *** Rugăciuni *** 
 *** Trecerea anilor *** 
 *** Umblarea cu Domnul *** 
 *** Viața de biruință *** 
 *** Venirea Domnului *** 
-------------------------------------------------------
Cântări pe formații muzicale:
 *** Pentru cor bărbătesc *** 
 *** Cântări pentru cor de femei *** 
 *** Cântări pentru copii *** 


Nr. cântării                                   Pagina

 *** DUMNEZEU Tatăl nostru, Creatorul și Ocrotitorul nostru ***
442 Ce măreț ești Tu . . . . . . . . . . 613
546 Cer și mare și pământ . . . . . . 747
535 Din slava cerească . . . . . . . . 733
556 Dumnezeu și azi vorbește . . . 762
254 E Cineva . . . . . . . . . . . . . . . . 360
265 Mă condu, o, iubitor Părinte . . . 384
295 Natura cîntă . . . . . . . . . . . . . . 430
195 Sunt ochi . . . . . . . . . . . . . . . . 287
247 Tată bun, iubitor . . . . . . . . . . 348
181 Tată, Îți mulțumim . . . . . . . . 272
2 Tatăl nostru (C. P.) . . . . . . . . 2
309 Tatăl nostru (D. S.) . . . . . . . . 448
407 Tatăl nostru sfânt . . . . . . . . . . 576
54 Tu-mi ești Părinte . . . . . . . . . 78

 *** Dragostea lui Dumnezeu ***
364 Atât de mult . . . . . . . . . . . . . . 524
343 Ce dragoste (I. M.) . . . . . . . . 498
346 Ce dragoste! (T. C.) . . . . . . . 503
429 Ce dulce e dragostea . . . . . . . 600
48 Cîte daruri minunate . . . . . . . 68
50 Cum poți s’aprinzi un foc . . . 71
505 Dacă vrei să afli’n viață . . . . 695
298 De-a Ta îndurare . . . . . . . . . . 433
14 Dragoste divină, sfântă . . . . . 14
53 Dragostea Lui . . . . . . . . . . . . 77
477 Dulce e iubirea Lui . . . . . . . . 662
304 Dumnezeu e’n veci iubirea . . . 440
513 El a spălat în lacrimi . . . . . . . 704
92 Eu sunt salvat... . . . . . . . . . . 128
218 Inima e copleșită . . . . . . . . . . 317
319 Iubire divină, sfântă . . . . . . . . 461
70 Iubire, Tu în veci mă ține . . . 99
28 Iubirea Ta . . . . . . . . . . . . . . . 36
302 Mai presus de orice . . . . . . . . 437
467 O, atât de mult! . . . . . . . . . . . 646
21 Păstor al iubirii . . . . . . . . . . . 23
355 Pribegind în lume . . . . . . . . . 512
434 Puteri de necrezut . . . . . . . . . 605
494 Rugați-vă fără ’ncetare . . . . . 679
197 Tot mai frumoasă ești, Iubire 289

 *** Nașterea Domnului Isus Hristos ***
619 Aleluia! Iată S’a născut Isus! 838
589 Astăzi e Crăciun . . . . . . . . . . 805
599 Astăzi iarăși e Crăciun . . . . . 818
577 Astăzi S’a născut Hristos . . . 789
582 Astăzi vin să’mi plec . . . . . . 794
574 Aș fi dorit să văd eu steaua . . . 784
605 Așa s-a profețit . . . . . . . . . . . 824
565 Auzi cor îngeresc cântând . . . 772
576 Auzi din cer cum sună . . . . . 786
588 Auzi, auzi, auzi! . . . . . . . . . . 802
583 Azi ne-a venit din cer . . . . . . 795
617 Azi S’a născut Isus . . . . . . . . 836
608 Cântați toți de bucurie . . . . . . 827
580 Cine’i Cel făr’ de’nceput? . . . 792
609 Cîntăm toți de fericire . . . . . . 828
594 Cîntați de bucurie . . . . . . . . . 810
593 Cu imnuri de mărire . . . . . . . 809
566 Departe’ntr’o iesle . . . . . . . . 775
595 Din zări de pace . . . . . . . . . . 814
612 Doamne, a Tale cuvinte . . . . 830
579 Domnește pacea pe pământ . . . 791
562 Dormi în pace Betleem . . . . . 769
602 Fulgii de zăpadă . . . . . . . . . . 822
618 Haideți toți să vedem . . . . . . 837
568 Iarăși a sosit Crăciunul . . . . . 778
603 Iată steaua sus . . . . . . . . . . . . 823
613 În liniștea nopții târzii . . . . . . 830
615 Îngerul a strigat . . . . . . . . . . . 832
584 Într’o iesle . . . . . . . . . . . . . . . 796
575 Într’un staul mic . . . . . . . . . . 785
578 Minunată’i noaptea sfântă . . . 790
606 Noapte binecuvântată . . . . . . 825
592 Noapte sfântă’n Betleem . . . . 808
573 Noapte sfântă, sărbătoare . . . 783
601 O ce veste îmbucurătoare . . . 820
567 O noapte senină . . . . . . . . . . 776
586 O noapte sfântă . . . . . . . . . . . 798
563 O stea pe cer a răsărit . . . . . . 770
571 O, Betleem, oraș micuț . . . . . 781
561 O, Betleem, tu Casa Pâinii . . . . 768
560 O, brad frumos . . . . . . . . . . . 767
569 O, ce veste minunată . . . . . . . 779
600 O, noapte preasfințită . . . . . . 820
564 O, steauă, strălucește… . . . . 771
570 Pe bolta cerului senin . . . . . . 780
607 Pe pământ Isus veni . . . . . . . . 826
610 S’a născut Pruncul sfânt . . . . 828
590 S-a născut Mântuitorul . . . . . 806
597 Sfântul Copilaș . . . . . . . . . . . 817
614 Slăvit e Betleemul meu . . . . . 831
604 Steaua binecuvântată . . . . . . . 824
611 Sublimă stea . . . . . . . . . . . . . 829
587 Suntem trei crai . . . . . . . . . . . 801
572 Sus pe boltă (bărbătesc) . . . . 782
596 Sus pe bolta cerului . . . . . . . 816
581 Veniți cu toți la Betleem . . . . 793
585 Veniți la Betleem . . . . . . . . . 797
598 Veniți prunci cu toții . . . . . . . 818
616 Veniți, cîntați cu bucurie . . . 835
591 Vestiți azi pretutindeni . . . . . 807

 *** Florii *** Intrarea Domnului Isus în Ierusalim  *** 
122 Binecuvântat fie Domnul . . . 170
124 Binecuvântat să fie . . . . . . . . 173
111 Cu osana . . . . . . . . . . . . . . . . 150
116 Cu osana, fie laudă . . . . . . . . 160
113 Fii bucuros Ierusalim . . . . . . 154
276 Ierusalim, Ierusalim . . . . . . . 400
117 Ierusalim, oraș ceresc . . . . . . 162
119 Osana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
121 Osana Domnului . . . . . . . . . . 168
126 Osana! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
127 Osana, slavă Ție . . . . . . . . . . 176
114 Porți veșnici . . . . . . . . . . . . . 156
112 Vuiet lung . . . . . . . . . . . . . . . 153

 *** Suferințele și moartea Domnului Isus Hristos *** Jertfa Domnului *** Paști ***
289 Ai murit pe cruce, Doamne . . . 421
303 Al luptei ceas, al morții ceas 438
453 Amar Îți era sufletul . . . . . . . 628
307 Isus de bună voie . . . . . . . . . 444
77 Isuse, pentru mine . . . . . . . . . 108
551 Îl văd pe Domnul meu . . . . . 756
514 În Ghețimani, Isus . . . . . . . . . 705
108 În grădina Ghețimane . . . . . . 147
7 În liniștea din noaptea grea . . . 7
232 Jertfa Lui mi-este ’ndeajuns . . . 330
301 L’ai văzut pe cruce? . . . . . . . 436
451 Mielușel divin . . . . . . . . . . . . 626
363 Mielul sfânt . . . . . . . . . . . . . . 522
374 O, frunte ’nsângerată . . . . . . . 537
449 O, Te privesc, Isuse! . . . . . . . 623
306 Priviți în Ghețimani . . . . . . . 442
110 Regele vieții . . . . . . . . . . . . . 149
1 Scumpă Golgota . . . . . . . . . . 1
550 Vin’ la Golgota și plânge . . . 754

 *** Învierea Domnului Isus Hristos *** Paști ***
161 A înviat . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
142 A’nviat (I. Miclea) . . . . . . . . 194
140 Ai auzit Isus trăiește . . . . . . . 192
620 Aleluia! Azi Hristos a înviat! 838
162 Aleluia, El trăiește . . . . . . . . 224
150 Aleluia, Hristos a înviat . . . . 204
158 Auzi sunând . . . . . . . . . . . . . . 216
137 Celui înviat mărire . . . . . . . . 188
148 Cîntare de izbândă . . . . . . . . . 200
160 Cristos a înviat . . . . . . . . . . . 221
144 Cristos din morți a înviat . . . 197
138 Da, El e viu . . . . . . . . . . . . . . 189
165 Din mormântu’ntunecat . . . . . 231
164 Domnul meu a înviat . . . . . . 228
156 Domnul meu trăiește . . . . . . . 214
135 E viu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
134 E viu azi Salvatorul . . . . . . . 184
159 El a înviat . . . . . . . . . . . . . . . 218
153 Hristos a înviat (C.G.) . . . . . 209
157 Hristos a înviat (F. S.) . . . . . 215
136 Hristos a înviat (N. M.) . . . . . . 187
466 Hristos a înviat! (I. M.) . . . . . . 645
154 Hristos a’nviat (I. M.) . . . . . . 212
133 Hristos cel crucificat . . . . . . . 183
146 Isus Cristos a înviat . . . . . . . 199
151 Isus Hristos e viu în veci . . . 206
167 Isus e viu! . . . . . . . . . . . . . . . 234
128 Isuse, învierea Ta . . . . . . . . . 176
166 Mărire Ție, Cel ce-ai înviat . . . 232
145 Mărire Ție, Isuse . . . . . . . . . . 198
139 Pace lină . . . . . . . . . . . . . . . . 190
149 Să cântăm cu bucurie . . . . . . 202
129 Sunați cântări . . . . . . . . . . . . . 178
143 Sus inimă . . . . . . . . . . . . . . . 196
163 Trăiește Domnul meu . . . . . . 227
155 Tresăltați de bucurie . . . . . . . 213
147 Tresăltați de bucurie (G. G.) . . . 200
131 Un mormânt au gătit . . . . . . . 180
141 Vestiți puterea lui Isus . . . . . 193
130 Zace’n rece mormânt . . . . . . . 179
132 Zarul de pe mormânt s-a rupt 182

 ***  Harul Domnului Isus Hristos *** 
507 Atât cât harul te ține . . . . . . . . 697
169 Păstrează-ne în harul Tău . . . 250
269 Ce mare har . . . . . . . . . . . . . . 390
480 Ce minunat e harul . . . . . . . . 665
68 Ce poate fi mai minunat . . . . 97
345 Cele trei chemări... . . . . . . . . 500
271 Corul sclavilor . . . . . . . . . . . 392
386 De n’ar fi harul Tău . . . . . . . 549
476 De tine’Și amintește… . . . . . 656
175 Deasupra țării zorile răsar . . . 260
194 Eram jos în păcat . . . . . . . . . 286
193 Grație a lui Isus . . . . . . . . . . . 284
540 Har de necuprins . . . . . . . . . . 738
89 Isuse e lucrarea Ta . . . . . . . . 123
485 În cântecul meu . . . . . . . . . . . 670
347 Mai este har! . . . . . . . . . . . . . 504
24 Mărețul har . . . . . . . . . . . . . . 28
293 Minunat e harul Său . . . . . . . 426
270 Numai harul . . . . . . . . . . . . . 390
234 O cîntare de mărire . . . . . . . . 332
266 O, Doamne, mare’i mila Ta . . . 386
94 Simțim încet cum harul . . . . 130
73 Străinul din Galilea . . . . . . . . 102

 *** Plinătatea Domnului Isus Hristos *** 
16 Al meu Păstor e Domnul . . . 16
268 Așa cum mama mângâie . . . . 389
106 Bunătatea și îndurarea . . . . . 144
10 Ce dulce este mesajul . . . . . . 10
170 Ce Nume minunat . . . . . . . . . 251
214 Cîntarea celui salvat . . . . . . . 312
83 Creștine, nu te’nspăimânta . . . 114
468 Crede numai . . . . . . . . . . . . . 648
267 Cu adorare . . . . . . . . . . . . . . . 388
188 Cunosc un Nume . . . . . . . . . 279
366 De-a pururi înălțat . . . . . . . . . 526
35 Din cer a venit al meu... . . . . 50
199 Doamne, Cel ce mă... . . . . . . 291
257 Doamne, mari sunt... . . . . . . 368
350 Dumnezeu ne-a pregătit . . . . 506
549 El e Rege și Domn! . . . . . . . 752
384 El poate! . . . . . . . . . . . . . . . . 547
84 Eu sunt Alfa și Omega . . . . . 116
299 Galilea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
190 Isus a venit pentru tine . . . . . 281
201 Isus e Domn al domnilor . . . 293
469 Isuse, Cârmuitor… . . . . . . . . 649
253 Isuse, culme minunată . . . . . 356
36 Izvorul sfânt al vieții . . . . . . . 52
545 În vis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746
351 La pajiști mănoase . . . . . . . . 508
512 L’am găsit lâng’o fântână . . . . 703
338 Mare este Domnul în Sion . . . 484
222 Numele lui Isus e sfânt . . . . . 320
239 O Isuse, Tu din slavă ai venit 338
260 O, Nume sfânt . . . . . . . . . . . . 376
3 Ocrotire . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
357 Pace’n plin… . . . . . . . . . . . . 514
43 Pe aripi de vultur . . . . . . . . . 59
348 Pe mare’n volbură eram . . . . 505
506 Pentru cei ce i-am iubit . . . . . 696
224 Singura-mi înțelepciune . . . . 321
452 Strălucitor e Astrul . . . . . . . . 627
233 Știu un Nume scump și dulce 331
399 Tristul Păstor . . . . . . . . . . . . . 564
274 Tu al vieții izvor . . . . . . . . . . 398
361 Tu ești nădejdea mea . . . . . . 520
229 Valuri izbesc în jur mereu . . . 326
344 Vreau să luminez . . . . . . . . . 499
67 Zi de zi . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

 *** Duhul Sfânt  *** (Rusaliile)  *** Coborârea Duhului Sfânt *** 
51 Cînd Duhul Sfânt . . . . . . . . . 72
32 Cobori, cobori la noi . . . . . . . 42
206 Cunosc eu un Rîu . . . . . . . . . 298
484 Deschide’mi ochii . . . . . . . . . 669
419 Duh de viață nouă . . . . . . . . . 590
56 Duh producător de fructe . . . 82
543 Întotdeauna simt în mine . . . 744
497 O, Rouă din cer, vino! . . . . . 684
504 Pe aripi albe de porumbel . . . 694
437 Să vină la Izvor . . . . . . . . . . . 608
12 Vino, Duhule Sfânt . . . . . . . . 12

 *** La binecuvântări *** 
536 Doamne, binecuvântă . . . . . . 734
534 Multă binecuvântare . . . . . . . 732

 *** La botez *** 
220 Cine crede se botează . . . . . . 318
171 Cine’s cu haine albe? . . . . . . 252
219 În haine albe (I. Miclea.) . . . 318
393 În haine albe îmbrăcați . . . . . 557
275 În sfântă devotare . . . . . . . . . 399

 *** La cununii *** 
278 Acolo unde Duhul Sfânt . . . . 408
288 Cerul e martor . . . . . . . . . . . . 420
286 Două flori . . . . . . . . . . . . . . . 419
277 Două mâini . . . . . . . . . . . . . . 406
282 Fericire mult dorită . . . . . . . . 415
285 Hristos, în Cana Galilea . . . . 418
279 În familie’i ferice . . . . . . . . . 410
281 ’Naintea noastră, o pereche... 414
284 Nuntă binecuvântată . . . . . . . 417
244 Părinte al sfintei căsnicii . . . . 343
287 Să binecuvintezi, Te rugăm . . . . 420
283 Veniți, la nuntă veniți . . . . . . 416
280 Voioși chemăm . . . . . . . . . . 411

 *** Casa Domnului, ziua și Cartea Domnului *** Biblia *** 
448 Biblia mamei . . . . . . . . . . . . . 622
248 Ce frumoase vorbe aud eu . . . 349
27 Iubit e Sionul . . . . . . . . . . . . 34
200 În veci Scriptura Sfântă . . . . . 292
544 Nouă nu ni-e bine’ntr’alt loc 745
368 Nu’i loc mai sfânt . . . . . . . . . 528
412 O, scumpă zi! . . . . . . . . . . . . 582
444 O zi în casa Ta . . . . . . . . . . . 617
496 Sionu’i cetatea sfântă . . . . . . 683
26 Vesel eram . . . . . . . . . . . . . . 32
387 Zi strălucitoare . . . . . . . . . . . 550

 *** Chemare la mântuire și veghere *** 
95 Al credinței sfânt izvor . . . . . 131
39 Amice, vino la Isus . . . . . . . . 55
471 Ascultă glasul lui Isus . . . . . . 651
500 Auzi goarna! . . . . . . . . . . . . . 690
91 Auzi, Isus cheamă . . . . . . . . . 126
383 Cine vrea să vină . . . . . . . . . 546
184 Cînd veghezi în toi de noapte 275
376 Cînd vrei să vii? . . . . . . . . . . 538
211 Corăbierule, auzi prin vifor . . . 308
519 Cuvântul cel mai dulce . . . . . 711
554 De ce alergi în astă lume . . . 760
400 De ce nu vii? . . . . . . . . . . . . . 568
251 Dulce, azi te cheamă . . . . . . . 354
192 E mult de când te-ai dus . . . . 283
539 Domnu’și cheamă lucrătorii 737
498 Isus cheamă: „Vino la ape!“ . . . 686
349 În străinătate . . . . . . . . . . . . . 506
262 La cruce ai loc și tu . . . . . . . . 379
87 La Golgota . . . . . . . . . . . . . . 121
118 La inima ta bate . . . . . . . . . . 165
427 Multe valuri . . . . . . . . . . . . . 598
456 Nu ai tu loc în inimă? . . . . . . 631
317 Nu glumi cu al tău suflet . . . 458
105 O chemare vine din... . . . . . . 142
431 O, suflete trezește-te . . . . . . . 602
177 O, veniți cu toți la Mine . . . . 266
501 Salvatorul meu îmi zice . . . . 691
74 Sărmane suflet ce rătăcești . . . 104
493 Scumpul meu, ascultă... . . . . 678
238 Străjerule, străjere . . . . . . . . . 336
96 Sus, voi fii ai mântuirii . . . . . 132
552 Totul e gata . . . . . . . . . . . . . . 758
313 Treziți-vă ai Domnului... . . . 454
264 Unde vei fi? . . . . . . . . . . . . . 383
454 Vin’ cu sarcina’ți la cruce . . . 629
428 Vino la cruce . . . . . . . . . . . . . 599
555 Vino suflete la Isus . . . . . . . . 761
375 „Vino și vezi!“ . . . . . . . . . . . 538
435 Vino, vino azi la Isus . . . . . . 606
359 Voi, osteniți! . . . . . . . . . . . . . 516
499 Voi, toți cei osteniți . . . . . . . 688

 *** În lucrul Domnului *** 
20 Domnul secerișului . . . . . . . 22
539 Hrist Își cheamă lucrătorii . . . 737
19 Iată secerișul . . . . . . . . . . . . . 21
22 La seceriș . . . . . . . . . . . . . . . 24
18 Lucrez în via Domnului . . . . 20
102 Noi avem o istorie . . . . . . . . 139
17 Pune sămânța adevărului . . . . 18
521 Rămâi la datorie . . . . . . . . . . 713

 *** Laudă și îndemnare *** 
168 Aleluia (G. F. Händel) . . . . . 235
63 Aleluia (J. Sinclair) . . . . . . . . 92
172 Aleluia, Domnul slavei . . . . . 254
250 Aleluia, slavă Domnului . . . . 352
372 Aud un cor . . . . . . . . . . . . . . 534
327 Ce scump oricărui credincios 472
212 Ce simțire minunată . . . . . . . 310
223 Cel mai mare din cuvinte . . . 320
518 Cerurile măresc pe Creatorul 710
46 Cerurile măresc pe Domnul . . . 64
198 Cînd despre Isus eu aud . . . . 290
377 Cînd graiul sfânt . . . . . . . . . . 540
557 Cînt voios . . . . . . . . . . . . . . . 764
182 Cîntă mărire lui Isus . . . . . . . 273
174 Cîntă popor al Domnului . . . 256
389 Cînta-voi Domnului mărire . . . 552
339 Cîntați pe Isus cu iubire . . . . 486
291 Cîntecul ostașului creștin . . . 424
208 Cît de frumoasă este vestea . . . 300
559 Dacă simți că’n duhul tău . . . 766
228 De marea Ta’ndurare . . . . . . 325
328 Doamne, Te slăvesc acuma . . . 473
88 Fii binecuvântat Isuse . . . . . . 122
408 Fii slăvit! . . . . . . . . . . . . . . . . 578
385 Fii umil . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
461 Fraților veniți . . . . . . . . . . . . 636
23 Glorie veșnică . . . . . . . . . . . . 26
522 Glorie, Glorie, Aleluia! . . . . . 714
433 Iată vestea . . . . . . . . . . . . . . . 604
334 Imnuri de slavă . . . . . . . . . . . 479
252 Inima mi-e plină de cântări . . 355
356 Isus slăvit! . . . . . . . . . . . . . . . 513
353 În lumea aceasta... . . . . . . . . 510
474 În valuri sonore . . . . . . . . . . . 654
391 Înainte mereu . . . . . . . . . . . . 555
210 Lăudați pe Domnul (H.P) . . . 304
340 Lăudați pe Domnul (I. M.) . . . 488
488 Lăudați pe Domnul în... . . . 673
5 Lăudați-L în sfințenie . . . . . . 5
80 Lăudați-L pe vecie . . . . . . . . 111
360 Lăudat fie Dumnezeu! . . . . . 519
44 Mare’i Domnul . . . . . . . . . . . 60
187 Mulțumim, o, Tatăl Nostru . . . 278
123 N-ai asemănare . . . . . . . . . . . 172
406 ’Nalță un cânt . . . . . . . . . . . . 574
558 Noi lăudăm astăzi pe Hristos 765
259 O, Doamne mare . . . . . . . . . . 372
120 O, numai despre Tine . . . . . . 167
86 O, slavă Ție, Domnul meu . . . 120
439 Salvat, ce frumoasă cântare . . . 610
103 Slava Ta o cânt, Isuse . . . . . . 140
107 Slăvim toți pe Iehova . . . . . . 146
529 Slăvitul meu Salvator . . . . . . 727
420 Slavă Ție, Doamne Isus . . . . 591
325 Slavă Ție, Doamne! . . . . . . . 468
326 Suflete Îl preamărește . . . . . . 471
371 Sus fraților la cântare . . . . . . 532
125 Sus, la Calvar . . . . . . . . . . . . 174
382 Știți pe cine prețuiesc? . . . . . 545
297 Te adorăm, Isus iubit . . . . . . 432
61 Te lăudăm Doamne . . . . . . . . 89
396 Treziți-vă, ne cheamă... . . . . 560
414 Ție’Ți cânt, Dumnezeul meu 584
430 Un cântec nou . . . . . . . . . . . . 601
99 Un cântec nou cânt tuturor . . . 135
72 Veniți să cântăm, slăvind . . . 101
515 Veniți, cântați… . . . . . . . . . . 706
25 Voi cânta îndurarea . . . . . . . 30
381 Vom lăuda și vom slăvi . . . . 544
542 Vrednic ești Tu . . . . . . . . . . . 742

 *** Mângâiere și încredere *** 
365 Adânci dureri . . . . . . . . . . . . . 525
425 Bizuiți-vă pe Domnul . . . . . . 596
502 Bucuria mea deplină . . . . . . . 692
59 Ca o pasăre în zbor . . . . . . . . 86
261 Ce dulce fericire . . . . . . . . . . 378
221 Ce scurtă este viața noastră . . . 319
409 Cine-ar putea cunoaște? . . . . 579
483 Când de povară... . . . . . . . . . 668
310 Cînd grijuri te apasă . . . . . . . 451
311 Cînd povara te apasă . . . . . . . 452
30 Cînd Te am pe Tine Doamne 40
330 Cînd urmez Isuse Ție . . . . . . 475
459 Cîntarea Golgotei . . . . . . . . . 634
85 Crucea ’nvinge, crucea stă . . . 118
541 Dacă’L ai pe El . . . . . . . . . . . 740
62 De partea Domnului vom fi . . . 90
33 Doamne, nu vezi ce furtună . . . 46
470 Domnul m-a găsit . . . . . . . . . 650
97 Dreptatea și sângele sfânt . . . 133
538 Dulci sunt cuvintele . . . . . . . 736
308 Dumnezeu e lumina vieții . . . 446
394 Dumnezeu e Steagul meu! . . . 558
424 După furtună . . . . . . . . . . . . . 595
226 Eu mi-am aflat Mîntuitorul . . . 323
342 Fericire sfîntă . . . . . . . . . . . . 496
31 Fii liniștit . . . . . . . . . . . . . . . . 41
379 Fiu de’mpărat . . . . . . . . . . . . 542
532 Isus este calea . . . . . . . . . . . . 730
410 În ceruri, cu Isus . . . . . . . . . . 580
209 Învățătorul e astăzi cu noi . . . 303
81 La Calvar . . . . . . . . . . . . . . . 112
440 La umbra aripilor Tale . . . . . 611
205 Lîngă apă ca și pomul . . . . . . 297
15 Lângă Tine, bun Părinte . . . . 15
358 Mîntuitor, Ocrotitor! . . . . . . . 515
482 Nădejdea mea . . . . . . . . . . . 667
76 Negura nopții . . . . . . . . . . . . 107
13 Noi suntem trecători . . . . . . . 13
186 Nu știu de ce . . . . . . . . . . . . . 277
503 Numai El! . . . . . . . . . . . . . . . 693
511 Numai la Isus găsesc . . . . . . 702
237 O, cît de minunat . . . . . . . . . 335
405 Pace deplină . . . . . . . . . . . . . 573
115 Pace vouă . . . . . . . . . . . . . . . 158
6 Pe drum înspre Țara promisă 6
176 Precum cerbul apa o caută . . . 264
65 Să nu cazi în deznădejde . . . . 94
426 Steaua vieții mele . . . . . . . . . 597
204 Stîncă’n pustie . . . . . . . . . . . 296
490 Sunt copilul Domnului . . . . . 675
491 Sunt mântuit… . . . . . . . . . . . 676
296 Sunt multe necazuri . . . . . . . 431
34 Știu că Dumnezeu vegheză . . . 48
196 Tăria mea . . . . . . . . . . . . . . . 288
230 Trudit de povară . . . . . . . . . . 327
213 Tu ești a mea nădejde . . . . . . 311
441 Tu ești Stânca mea cea tare . . . 612
443 Un prieten bun și-un frate . . . 614
236 Valuri de ispite mari . . . . . . . 334
404 Văd azi cu ochii credinței . . . 572
292 Veniți, vă spun . . . . . . . . . . . 425
75 Viața’mi era tristă . . . . . . . . . 106
478 Vom vedea pe Dumnezeu! . . . 663

 *** Patria cerească *** 
290 Ca un vuiet de-ape multe . . . 422
189 Ce bucurii vor fi atunci . . . . . 280
245 Ce frumos va fi în cer . . . . . . 344
246 Chiar Dumnezeu a pregătit . . . 346
462 Cînd valea plângerii . . . . . . . 638
508 Cîndva cînd premiul... . . . . . 698
415 Cunosc eu o Țară . . . . . . . . . 586
93 În cetatea unde merg . . . . . . . 129
323 În ceva zi voi înceta . . . . . . . 466
294 În țara mea, inima mea . . . . 428
57 În ziua de apoi . . . . . . . . . . . 84
191 Înspre țara mea frumoasă . . . 282
520 Întâlni-te’oi la izvorul . . . . . . 712
492 La Tine’n brațul Tău… . . . . . 677
362 Mi-e dor de țara sfântă . . . . . 521
367 Ne’om vedea în dimineața . . . 527
320 Ne’om vedea l’acele țărmuri 462
60 Nu sunt în ceruri lacrimi . . . . 88
553 O, ce Țară minunată . . . . . . . 759
324 O, cât de mult, Isuse . . . . . . . 467
337 O, țara mea . . . . . . . . . . . . . . 483
422 Patria mea fericită . . . . . . . . . 593
55 Purtăm în suflet dor... . . . . . 81
463 Scumpă țară . . . . . . . . . . . . . 640
71 Țara Gloriei . . . . . . . . . . . . . . 100
380 Țară scumpă . . . . . . . . . . . . . 543
336 Unde furtuni n’or mai intra . . . 482

 *** Predare și consacrare *** 
329 Ai ajuns mântuit... . . . . . . . . 474
318 Al Tău rămîn . . . . . . . . . . . . . 460
524 Azi vin acasă . . . . . . . . . . . . . 722
402 Chiar din clipa mântuirii . . . . 570
305 Dă-I lui Isus inima ta . . . . . . 441
401 De dorul Tău . . . . . . . . . . . . . 569
413 Din clipa când . . . . . . . . . . . . 584
373 Eu Te iubesc . . . . . . . . . . . . . 536
392 Frumoasă’i râvna . . . . . . . . . . 556
332 Isus de la cruce te cheamă . . . 477
403 Isus, eu vin! . . . . . . . . . . . . . . 571
421 Isuse, dintre toți Te-aleg . . . . 592
258 În sfârșit, Îți dau viața . . . . . . 371
528 Mă dăruiesc Luminii . . . . . . . 726
465 Mult rătăcit-am în lume . . . . 644
98 Nu mai sunt al meu . . . . . . . 134
398 Nu’i destul . . . . . . . . . . . . . . 562
525 O, ce simțire . . . . . . . . . . . . . 723
370 Scoală, Biserică . . . . . . . . . . . 530
388 Spre ceruri se ’nalță . . . . . . . 551
547 Statornic în Isus . . . . . . . . . . 748
527 Stând pe promisiunile... . . . . 725
457 Un cântec duios . . . . . . . . . . . 632
445 Viață creștinească, plină... . . . 618
432 Vreau să te fac pescar... . . . . 603

 *** Psalmi *** 
16 Al meu Păstor e Domnul . . . 16
517 Aleluia (I. Miclea) . . . . . . . . 708
79 Cel mai frumos . . . . . . . . . . . 110
369 Da, Domnul e Păstorul meu . . . 529
231 Doamne, cine va locui . . . . . 328
227 Doamne, ești adăpostul . . . . 324
273 Ferice de omul . . . . . . . . . . . 396
510 Lăudați voioși pe Domnul! . . . 700
78 Păstor mi-este Domnul . . . . . 109
495 Psalmul 108 . . . . . . . . . . . . . 680
516 Psalmul 9 . . . . . . . . . . . . . . . 707
326 Suflete Îl preamărește . . . . . . 471
243 Un vis sau aievea? . . . . . . . . 342
25 Voi cânta îndurarea . . . . . . . . 30

 *** Rugăciuni *** 
256 Ascultă Doamne ( H. P.) . . . 362
263 Ascultă Doamne (T. A) . . . . 380
47 Ca femeia din Samar . . . . . . 67
300 Ca nimbul dragostei . . . . . . . 435
316 Coroan’ai lăsat . . . . . . . . . . . 457
473 Doamne a crede vreau . . . . . 653
29 Doamne ascultă . . . . . . . . . . . 38
52 Doamne bun, ascultă . . . . . . . 74
242 Doamne, în necazuri . . . . . . . 341
11 Doamne, Tu vorbește-mi . . . 11
69 Fă-mă mic, o, Doamne mare 98
8 Grăbește Doamne . . . . . . . . . 8
315 Isuse, condu-ne cu mâna Ta . . . 456
533 Isuse, eu Te rog să’mi dai . . . 731
447 În fiecare seară . . . . . . . . . . . 620
481 În nemărginita’Ți milă… . . . 666
90 Învață-mă Calea Ta . . . . . . . . 124
9 Lângă mine Tu să fii . . . . . . . 9
104 Lui te roagă . . . . . . . . . . . . . . 141
416 Mai mult să Te iubesc . . . . . 587
548 Nu mă uita . . . . . . . . . . . . . . 750
185 O, crește-mi iubirea . . . . . . . 276
458 O, Doamne, dă-mi putere . . . 633
215 O, Doamne, ia-mi Tu mâna . . . 314
202 O, Doamne, pentru Tine . . . . 294
418 O, Isuse, a mea cruce… . . . . 589
331 O, Isuse, ia-mi mâna . . . . . . . 476
240 O, Isuse, ia-mi Tu mâna . . . . 339
390 Rămâi cu noi . . . . . . . . . . . . . 554
203 Simțuri sfinte... . . . . . . . . . . . 295
487 Spre Tine, Doamne . . . . . . . . 672
397 Tot mai aproape de Tine . . . . 561
183 Tu, Isuse, dă-mi iubire . . . . . 274
49 Tu lângă mine . . . . . . . . . . . . 70
446 Tu mi-ai spus, Isuse! . . . . . . . 619
395 Vindecă a mea’ndoială . . . . . 559

 *** Trecerea anilor *** 
479 Când eu eram numai prunc . . . 664
537 Eram copil . . . . . . . . . . . . . . . 735
475 O casă mică . . . . . . . . . . . . . . 655
249 Sear’a sosit, plugarul... . . . . 350
321 Seara lin coboară . . . . . . . . . 463
352 Te ridici sau cobori? . . . . . . . 509
264 Unde vei fi? . . . . . . . . . . . . . 383
531 Vezi cum în zbor . . . . . . . . . 729

 *** Umblarea cu Domnul *** 
486 Ca un râu e pacea . . . . . . . . . 671
42 Ce minunat trăiesc... . . . . . . . 58
173 Cînd pace noi spunem . . . . . 255
526 Cînd umblăm cu Domnul . . . 724
423 Cu Domnul tău . . . . . . . . . . . 594
255 Cu Isus călătoresc . . . . . . . . . 361
45 Cu viața-mi peregrină . . . . . . 63
436 Dacă ne-adunăm.. . . . . . . . . . 607
225 De am să port a mea cruce . . . 322
411 De cînd Hristos m-a mântuit . . . 581
438 De trăiești cu Domnul tău . . . 609
509 Doamne, sfânta Ta prezență . . . 699
272 Dulce e viața . . . . . . . . . . . . . 395
4 Eu acum am pace . . . . . . . . . 4
109 Fiți voioși totdeauna . . . . . . . 148
460 Isuse-al meu, tovarăș scump . . . 635
58 În drumul acesta . . . . . . . . . . 85
322 În orice zi . . . . . . . . . . . . . . . 464
200 În veci Scriptura Sfântă . . . . . 292
101 Maria și Marta . . . . . . . . . . . 138
378 O creștină bună . . . . . . . . . . . 541
207 Să pășim cu toți . . . . . . . . . . 299
354 Să strălucesc ca o rază . . . . . 511
66 Să Te urmez sunt decis . . . . 95
489 Viața’i ca și calea... . . . . . . . . 674

 *** Viața de biruință *** 
333 Biruința prin har . . . . . . . . . . 478
241 Cine sunt îmbrăcați . . . . . . . 340
314 Dacă Domnul ne conduce . . . 455
341 Din a morții vale neagră . . . . 492
472 Eu nu pot spune . . . . . . . . . . 652
312 Frați, surori, de pretutindeni . . . 453
335 Glorii din cer . . . . . . . . . . . . . 480
235 La Tine, Doamne . . . . . . . . . 333
523 Numai Isus te poate ajuta . . . 721
417 Ostașii lui Hristos . . . . . . . . . 588
450 Pământul, cerul… . . . . . . . . . 624
180 Pot totul prin Isus . . . . . . . . . 270
40 Victoria prin Isus . . . . . . . . . 56

 *** Venirea Domnului *** 
178 Ce groază cuprinde poporul . . . 268
41 Cînd va veni . . . . . . . . . . . . . 57
82 Cînd vom vedea pe nori . . . . 112
217 Deși nu știm cînd . . . . . . . . . 316
530 Domnul vine . . . . . . . . . . . . . 728
38 El vine iar . . . . . . . . . . . . . . . 54
179 Față’n față cu Domnul meu . . . . 269
455 Isus Hristos va veni! . . . . . . . 630
100 Împăratul vine . . . . . . . . . . . . 136
37 Maranata . . . . . . . . . . . . . . . . 53
464 O, ce zi glorioasă va fi! . . . . 642
216 Va veni o zi . . . . . . . . . . . . . . 315
64 Valea umbrei morții . . . . . . . 93

----------------------------------------------------------------
 ***** Cântări pe formații muzicale *****

 *** Pentru cor bărbătesc *** 
329 Ai ajuns mântuit... . . . . . . . . . 474
343 Ce dragoste . . . . . . . . . . . . . 498
248 Ce frumoase vorbe aud eu . . . 349
518 Cerurile măresc . . . . . . . . . . . 710
184 Când veghezi în toi de noapte 275
376 Când vrei să vii? . . . . . . . . . . 538
160 Cristos a înviat . . . . . . . . . . . 221
228 De marea Ta’ndurare . . . . . . 325
476 De tine’Și amintește… . . . . . 656
413 Din clipa când . . . . . . . . . . . . 584
242 Doamne, în necazuri . . . . . . . 341
14 Dragoste divină, sfântă . . . . . 14
179 Față’n față cu Domnul . . . . . 269
88 Fii binecuvântat Isuse . . . . . . 122
539 Hrist Își cheamă lucrătorii 737
157 Hristos a înviat . . . . . . . . . . . 215
258 În sfârșit, Îți dau viața . . . . . . 371
57 În ziua de apoi . . . . . . . . . . . 84
520 Întâlni-te’oi la izvorul . . . . . . 712
469 Isuse, Cârmuitor… . . . . . . . . 649
440 La umbra aripilor Tale . . . . . 611
15 Lângă Tine, bun Părinte . . . . 15
528 Mă dăruiesc Luminii . . . . . . . 726
338 Mare este Domnul . . . . . . . . 484
358 Mîntuitor, Ocrotitor! . . . . . . . 515
427 Multe valuri . . . . . . . . . . . . . 598
320 Ne’om vedea l’acele țărmuri 462
186 Nu știu de ce . . . . . . . . . . . . . 277
497 O, Rouă din cer, vino! . . . . . 684
337 O, Țara mea . . . . . . . . . . . . . 483
422 Patria mea fericită . . . . . . . . . 593
521 Rămâi la datorie . . . . . . . . . . 713
354 Să strălucesc ca o rază . . . . . 511
572 Sus pe boltă . . . . . . . . . . . . . 782
233 Știu un Nume scump și dulce 331
163 Trăiește Domnul meu . . . . . . 227
264 Unde vei fi? . . . . . . . . . . . . . 383
236 Valuri de ispite mari . . . . . . . 334
381 Vom lăuda și vom slăvi . . . . 544

 *** Cântări pentru cor de femei *** 
442 Ce măreț ești Tu . . . . . . . . . . 613
269 Ce mare har . . . . . . . . . . . . . . 390
385 Fii umil . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
123 N-ai asemănare . . . . . . . . . . . 172
378 O creștină bună . . . . . . . . . . . 541
127 Osana, slavă Ție . . . . . . . . . . 176

 *** Cântări pentru copii *** 
605 Așa s-a profețit . . . . . . . . . . . 824
535 Din slava cerească . . . . . . . . 733
466 Hristos a înviat! . . . . . . . . . . 645
603 Iată steaua sus . . . . . . . . . . . . 823
533 Isuse, eu Te rog să’mi dai . . . 731
606 Noapte binecuvântată . . . . . . 825
544 Nouă nu ni-e bine’ntr’alt loc 745
610 S’a născut Pruncul sfânt . . . . 828
597 Sfântul Copilaș . . . . . . . . . . . 817
446 Tu mi-ai spus, Isuse! . . . . . . . 619

598 Veniți prunci cu toții . . . . . . . 818

=====================================
CUPRINS (în ordine alfabetică)

Nr. cântării                                         pagina

161 A înviat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
142 A’nviat (I. Miclea) . . . . . . . . . . . . . 194
164 A’nviat, a’nviat Domnul meu . . . . . . . 228
167 A’nviat… El din mormânt (J. S. Bach) . . . 234
278 Acolo unde Duhul Sfânt . . . . . . . . . . 408
365 Adânci dureri . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
329 Ai ajuns mântuit prin Domnul Isus . . . . 474
140 Ai auzit Isus trăiește . . . . . . . . . . . . 192
289 Ai murit pe cruce, Doamne . . . . . . . . 421
549 Ai pornit pe cărarea înspre cer . . . . . . 752
95 Al credinței sfânt izvor . . . . . . . . . . . 131
303 Al luptei ceas, al morții ceas . . . . . . . . 438
16 Al meu Păstor e Domnul . . . . . . . . . . 16
318 Al Tău rămân . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
276 Albastre zări de cântec . . . . . . . . . . . 400
152 Aleluia, a’nviat Isus . . . . . . . . . . . . . 208
620 Aleluia! Azi Hristos a înviat! . . . . . . . 838
168 Aleluia (din „Mesia” de G. F. Händel) . . . 235
172 Aleluia, Domnul slavei . . . . . . . . . . . 254
162 Aleluia, El trăiește . . . . . . . . . . . . . . 224
150 Aleluia, Hristos a înviat . . . . . . . . . . 204
517 Aleluia (I. Miclea) . . . . . . . . . . . . . . 708
619 Aleluia! Iată S’a născut Isus! . . . . . . . 838
63 Aleluia (refren de J. Sinclair) . . . . . . . 92
250 Aleluia, slavă Domnului . . . . . . . . . . 352
40 Am auzit istoria . . . . . . . . . . . . . . . 56
399 Am întâlnit un trist Păstor . . . . . . . . . 564
448 Am o Carte ce-o iubesc . . . . . . . . . . . 622
379 Am Tată bogat . . . . . . . . . . . . . . . . 542
71 Am un loc în cer . . . . . . . . . . . . . . . 100
453 Amar Îți era sufletul . . . . . . . . . . . . . 628
39 Amice, te rog părăsește . . . . . . . . . . . 55
39 Amice, vino la Isus . . . . . . . . . . . . . 55
256 Ascultă Doamne ( H. R. Palmer) . . . . . 362
263 Ascultă Doamne (Titus Adorian) . . . . . 380
471 Ascultă glasul lui Isus . . . . . . . . . . . 651
589 Astăzi e Crăciun . . . . . . . . . . . . . . . 805
599 Astăzi iarăși e Crăciun . . . . . . . . . . . 818
577 Astăzi S’a născut Hristos . . . . . . . . . . 789
582 Astăzi vin să’mi plec genunchii . . . . . . 794
574 Aș fi dorit să văd eu steaua . . . . . . . . 784
268 Așa cum mama mângâie . . . . . . . . . . 389
605 Așa s-a profețit . . . . . . . . . . . . . . . . 824
300 Așa voi semăna cu Tine . . . . . . . . . . 435
507 Atât cât harul te ține . . . . . . . . . . . . . 697
364 Atât de mult . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
372 Aud un cor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
565 Auzi cor îngeresc cântând . . . . . . . . . . 772
576 Auzi din cer cum sună . . . . . . . . . . . 786
500 Auzi goarna! . . . . . . . . . . . . . . . . . 690
158 Auzi sunând . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
588 Auzi, auzi, auzi! . . . . . . . . . . . . . . . 802
91 Auzi, Isus cheamă . . . . . . . . . . . . . . 126
589 Azi e sărbătoare . . . . . . . . . . . . . . . 805
583 Azi ne-a venit din cer . . . . . . . . . . . . 795
100 Azi piața e pustie . . . . . . . . . . . . . . 136
617 Azi S’a născut Isus . . . . . . . . . . . . . 836
524 Azi vin acasă . . . . . . . . . . . . . . . . . 722

169 Benedicție - Păstrează-ne în harul Tău . . . 250
448 Biblia mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . 622
122 Binecuvântat fie . . . . . . . . . . . . . . . 170
122 Binecuvântat fie Domnul . . . . . . . . . . 170
124 Binecuvântat să fie . . . . . . . . . . . . . 173
333 Biruința prin har . . . . . . . . . . . . . . . 478
333 Biruitor, spre biruință . . . . . . . . . . . . 478
425 Bizuiți-vă pe Domnul . . . . . . . . . . . . 596
502 Bucuria mea deplină . . . . . . . . . . . . 692
106 Bunătatea și îndurarea . . . . . . . . . . . 144

47 Ca femeia din Samar . . . . . . . . . . . . 67
300 Ca nimbul dragostei aprinse . . . . . . . . 435
59 Ca o pasăre în zbor . . . . . . . . . . . . . 86
85 Ca stânca crucea stă . . . . . . . . . . . . . 118
540 Ca un pierdut, eu rătăceam . . . . . . . . . 738
486 Ca un râu e pacea . . . . . . . . . . . . . . 671
290 Ca un vuiet de-ape multe . . . . . . . . . . 422
189 Ce bucurii vor fi atunci . . . . . . . . . . . 280
343 Ce dragoste (Iovan Miclea) . . . . . . . . 498
346 Ce dragoste! (Thomas Campbell) . . . . . 503
429 Ce dulce e dragostea . . . . . . . . . . . . 600
10 Ce dulce este mesajul . . . . . . . . . . . . 10
261 Ce dulce fericire . . . . . . . . . . . . . . . 378
62 Ce fericire e să știi . . . . . . . . . . . . . 90
248 Ce frumoase vorbe aud eu . . . . . . . . . 349
245 Ce frumos va fi în cer . . . . . . . . . . . . 344
178 Ce groază cuprinde poporul . . . . . . . . 268
259 Ce mare ești . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
269 Ce mare har . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
442 Ce măreț ești Tu . . . . . . . . . . . . . . . 613
480 Ce minunat e harul . . . . . . . . . . . . . 665
42 Ce minunat trăiesc în Domnul . . . . . . . 58
170 Ce Nume minunat . . . . . . . . . . . . . . 251
282 Ce plăcut e dacă’n viață . . . . . . . . . . 415
68 Ce poate fi mai minunat . . . . . . . . . . 97
327 Ce scump oricărui credincios . . . . . . . 472
221 Ce scurtă este viața noastră . . . . . . . . 319
212 Ce simțire minunată . . . . . . . . . . . . . 310
79 Cel mai frumos . . . . . . . . . . . . . . . 110
223 Cel mai mare din cuvinte . . . . . . . . . . 320
345 Cele trei chemări ale harului . . . . . . . . 500
137 Celui înviat mărire . . . . . . . . . . . . . 188
546 Cer și mare și pământ . . . . . . . . . . . . 747
288 Cerul e martor . . . . . . . . . . . . . . . . 420
267 Cerul se deschide . . . . . . . . . . . . . . 388
518 Cerurile măresc pe Creatorul . . . . . . . 710
46 Cerurile măresc pe Domnul . . . . . . . . 64
466 Cete de copii vestesc . . . . . . . . . . . . 645
548 Chiar dacă prin ape-adânci . . . . . . . . . 750
402 Chiar din clipa mântuirii . . . . . . . . . . 570
246 Chiar Dumnezeu a pregătit . . . . . . . . . 346
220 Cine crede se botează . . . . . . . . . . . . 318
241 Cine sunt îmbrăcați în haine albe? . . . . 340
383 Cine vrea să vină . . . . . . . . . . . . . . 546
580 Cine’i Cel făr’ de’nceput? . . . . . . . . . 792
171 Cine’s cu haine albe? . . . . . . . . . . . . 252
409 Cine-ar putea cunoaște? . . . . . . . . . . 579
254 Cineva se’ngrijește de mine . . . . . . . . 360
483 Când de povară mă simt apăsat . . . . . . 668
198 Cînd despre Isus eu aud . . . . . . . . . . 290
51 Cînd Duhul Sfânt S-a coborât . . . . . . . 72
479 Când eu eram numai prunc mic . . . . . . 664
377 Cînd graiul sfânt . . . . . . . . . . . . . . . 540
310 Cînd grijuri te apasă . . . . . . . . . . . . . 451
86 Cînd în noapte m-ai atins Tu . . . . . . . 120
82 Cînd încercările . . . . . . . . . . . . . . . 112
173 Cînd pace noi spunem . . . . . . . . . . . 255
311 Cînd povara te apasă . . . . . . . . . . . . 452
477 Cînd sunt ispitit . . . . . . . . . . . . . . . 662
255 Cînd sunt slab, Tu mă’ntărești . . . . . . . 361
30 Cînd Te am pe Tine, Doamne . . . . . . . 40
476 Cînd toți ai tăi prieteni . . . . . . . . . . . 656
526 Cînd umblăm cu Domnul . . . . . . . . . 724
330 Cînd urmez Isuse Ție . . . . . . . . . . . . 475
41 Cînd va veni . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
462 Cînd valea plângerii . . . . . . . . . . . . . 638
184 Cînd veghezi în toi de noapte . . . . . . . 275
504 Cînd vine’ ncercarea . . . . . . . . . . . . 694
82 Cînd vom vedea pe nori . . . . . . . . . . 112
376 Cînd vrei să vii? . . . . . . . . . . . . . . . 538
508 Cîndva cînd premiul vom primi . . . . . . 698
498 Cîndva eram pierdut . . . . . . . . . . . . 686
557 Cînt voios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764
148 Cîntare de izbândă . . . . . . . . . . . . . . 200
214 Cîntarea celui salvat . . . . . . . . . . . . . 312
459 Cîntarea Golgotei . . . . . . . . . . . . . . 634
594 Cîntați de bucurie . . . . . . . . . . . . . . 810
339 Cîntați pe Isus cu iubire . . . . . . . . . . 486
608 Cântați toți de bucurie . . . . . . . . . . . . 827
389 Cînta-voi Domnului mărire . . . . . . . . 552
182 Cîntă mărire lui Isus . . . . . . . . . . . . 273
174 Cîntă popor al Domnului . . . . . . . . . . 256
609 Cîntăm toți de fericire . . . . . . . . . . . 828
291 Cîntecul ostașului creștin . . . . . . . . . . 424
208 Cît de frumoasă este vestea . . . . . . . . 300
48 Cîte daruri minunate . . . . . . . . . . . . 68
32 Cobori, cobori la noi . . . . . . . . . . . . 42
211 Corăbierule, auzi prin vifor . . . . . . . . 308
316 Coroan’ai lăsat . . . . . . . . . . . . . . . . 457
271 Corul sclavilor . . . . . . . . . . . . . . . . 392
468 Crede numai . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
83 Creștine, nu te’nspăimânta . . . . . . . . . 114
160 Cristos a înviat . . . . . . . . . . . . . . . . 221
144 Cristos din morți a înviat . . . . . . . . . . 197
85 Crucea ’nvinge, crucea stă . . . . . . . . . 118
267 Cu adorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
423 Cu Domnul tău . . . . . . . . . . . . . . . 594
593 Cu imnuri de mărire . . . . . . . . . . . . . 809
255 Cu Isus călătoresc . . . . . . . . . . . . . . 361
232 Cu mult mai de preț . . . . . . . . . . . . . 330
111 Cu osana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
116 Cu osana, fie laudă . . . . . . . . . . . . . 160
121 Cu osana, Fiului lui David . . . . . . . . . 168
532 Cu slavă vor fi’mbrăcați . . . . . . . . . . 730
45 Cu viața-mi peregrină . . . . . . . . . . . . 63
408 Cuget nou și smerit . . . . . . . . . . . . . 578
50 Cum poți s’aprinzi un foc . . . . . . . . . 71
415 Cunosc eu o Țară . . . . . . . . . . . . . . 586
206 Cunosc eu un Rîu . . . . . . . . . . . . . . 298
188 Cunosc un Nume . . . . . . . . . . . . . . 279
519 Cuvântul cel mai dulce . . . . . . . . . . . 711

369 Da, Domnul e Păstorul meu . . . . . . . . 529
138 Da, El e viu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
314 Dacă Domnul ne conduce . . . . . . . . . 455
436 Dacă ne-adunăm în Domnul . . . . . . . . 607
305 Dacă păcatul te-apasă . . . . . . . . . . . . 441
559 Dacă simți că’n duhul tău . . . . . . . . . 766
505 Dacă vrei să afli’n viață . . . . . . . . . . 695
541 Dacă’L ai pe El . . . . . . . . . . . . . . . 740
305 Dă-I lui Isus inima ta . . . . . . . . . . . . 441
225 De am să port a mea cruce . . . . . . . . . 322
554 De ce alergi în astă lume . . . . . . . . . . 760
400 De ce nu vii? . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
411 De cînd Hristos m-a mântuit . . . . . . . . 581
401 De dorul Tău . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
228 De marea Ta’ndurare . . . . . . . . . . . . 325
386 De n’ar fi harul Tău cel mare . . . . . . . 549
62 De partea Domnului vom fi . . . . . . . . 90
476 De tine’Și amintește… . . . . . . . . . . . 656
438 De trăiești cu Domnul tău . . . . . . . . . 609
366 De-a pururi înălțat . . . . . . . . . . . . . . 526
298 De-a Ta îndurare . . . . . . . . . . . . . . . 433
175 Deasupra țării zorile răsar . . . . . . . . . 260
566 Departe’ntr’o iesle . . . . . . . . . . . . . 775
484 Deschide’mi ochii să privesc . . . . . . . 669
478 Deși mergem… . . . . . . . . . . . . . . . 663
217 Deși nu știm cînd . . . . . . . . . . . . . . 316
341 Din a morții vale neagră . . . . . . . . . . 492
35 Din cer a venit al meu Salvator . . . . . . 50
413 Din clipa când . . . . . . . . . . . . . . . . 584
403 Din întuneric și păcate . . . . . . . . . . . 571
157 Din lanțul morții și mormânt . . . . . . . . 215
165 Din mormântu’ntunecat . . . . . . . . . . . 231
535 Din slava cerească . . . . . . . . . . . . . . 733
595 Din zări de pace . . . . . . . . . . . . . . . 814
473 Doamne a crede vreau . . . . . . . . . . . 653
612 Doamne, a Tale cuvinte . . . . . . . . . . 830
29 Doamne ascultă . . . . . . . . . . . . . . . 38
536 Doamne, binecuvântă . . . . . . . . . . . . 734
52 Doamne bun, ascultă . . . . . . . . . . . . 74
199 Doamne, Cel ce mă stăpânești . . . . . . . 291
231 Doamne, cine va locui . . . . . . . . . . . 328
227 Doamne, ești adăpostul nostru . . . . . . . 324
356 Doamne Isuse, fii slăvit! . . . . . . . . . . 513
242 Doamne, în necazuri . . . . . . . . . . . . 341
257 Doamne, mari sunt lucrurile Tale . . . . . 368
33 Doamne, nu vezi ce furtună . . . . . . . . 46
509 Doamne, sfânta Ta prezență . . . . . . . . 699
328 Doamne, Te slăvesc acuma . . . . . . . . 473
11 Doamne, Tu vorbește-mi . . . . . . . . . . 11
58 Doar gândul la Tine . . . . . . . . . . . . . 85
21 Doar Tu, Isus, Păstor al iubirii . . . . . . 23
579 Domnește pacea pe pământ . . . . . . . . . 791
470 Domnul m-a găsit . . . . . . . . . . . . . . 650
164 Domnul meu a înviat . . . . . . . . . . . . 228
156 Domnul meu trăiește . . . . . . . . . . . . 214
20 Domnul secerișului întreabă . . . . . . . . 22
370 Domnul vezi te cheamă . . . . . . . . . . . 530
530 Domnul vine . . . . . . . . . . . . . . . . . 728
516 Domnului voi cînta . . . . . . . . . . . . . 707
539 Domnu’Și cheamă lucrătorii . . . . . . . . . . 737
562 Dormi în pace Betleem . . . . . . . . . . . 769
286 Două flori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
277 Două mâini . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
14 Dragoste divină, sfântă . . . . . . . . . . . 14
53 Dragostea Lui . . . . . . . . . . . . . . . . 77
97 Dreptatea și sângele sfânt . . . . . . . . . . 133
419 Duh de viață nouă . . . . . . . . . . . . . . 590
56 Duh producător de fructe . . . . . . . . . . 82
251 Dulce, azi te cheamă . . . . . . . . . . . . 354
477 Dulce e iubirea Lui . . . . . . . . . . . . . 662
272 Dulce e viața . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
538 Dulci sunt cuvintele . . . . . . . . . . . . . 736
308 Dumnezeu e lumina vieții mele . . . . . . 446
394 Dumnezeu e Steagul meu! . . . . . . . . . 558
304 Dumnezeu e’n veci iubirea . . . . . . . . . 440
350 Dumnezeu ne-a pregătit . . . . . . . . . . 506
556 Dumnezeu și azi vorbește . . . . . . . . . 762
424 După furtună . . . . . . . . . . . . . . . . . 595

254 E Cineva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
138 E Dumnezeu, Îl cheamă Isus . . . . . . . 189
192 E mult de când te-ai dus străin . . . . . . . 283
135 E viu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
134 E viu azi Salvatorul . . . . . . . . . . . . . 184
159 El a înviat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
513 El a spălat în lacrimi . . . . . . . . . . . . 704
549 El e Rege și Domn! . . . . . . . . . . . . . 752
384 El poate! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
38 El vine iar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
537 Eram copil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735
194 Eram jos în păcat . . . . . . . . . . . . . . 286
4 Eu acum am pace . . . . . . . . . . . . . . 4
18 Eu lucrez în via Domnului . . . . . . . . . 20
226 Eu mi-am aflat Mîntuitorul . . . . . . . . 323
472 Eu nu pot spune . . . . . . . . . . . . . . . 652
84 Eu sunt Alfa și Omega . . . . . . . . . . . 116
92 Eu sunt salvat prin Domnul Isus . . . . . 128
156 Eu știu că Domnul meu trăiește . . . . . . 214
373 Eu Te iubesc . . . . . . . . . . . . . . . . . 536

179 Față’n față cu Domnul meu . . . . . . . . 269
69 Fă-mă mic, o, Doamne mare . . . . . . . . 98
273 Ferice de omul (Psalmul 1) . . . . . . . . 396
282 Fericire mult dorită . . . . . . . . . . . . . 415
342 Fericire sfîntă . . . . . . . . . . . . . . . . 496
284 Fie binecuvântată nunta voastră . . . . . . 417
88 Fii binecuvântat Isuse . . . . . . . . . . . . 122
113 Fii bucuros Ierusalim . . . . . . . . . . . . 154
31 Fii liniștit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
408 Fii slăvit! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
529 Fii slăvit, Isus . . . . . . . . . . . . . . . . 727
385 Fii umil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
109 Fiți voioși totdeauna . . . . . . . . . . . . 148
379 Fiu de’mpărat . . . . . . . . . . . . . . . . 542
427 Fiu pierdut vin’ acasă . . . . . . . . . . . . 598
312 Frați, surori de pretutindeni . . . . . . . . 453
461 Fraților veniți . . . . . . . . . . . . . . . . 636
392 Frumoasă’i râvna . . . . . . . . . . . . . . 556
602 Fulgii de zăpadă . . . . . . . . . . . . . . . 822

299 Galilea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
22 Gata suntem să pornim . . . . . . . . . . . 24
495 Gata’mi este inima . . . . . . . . . . . . . 680
522 Glorie, Glorie, Aleluia! . . . . . . . . . . . 714
23 Glorie veșnică . . . . . . . . . . . . . . . . 26
335 Glorii din cer . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
193 Grație a lui Isus . . . . . . . . . . . . . . . 284
8 Grăbește Doamne . . . . . . . . . . . . . . 8

585 Hai, veniți la Betleem . . . . . . . . . . . 797
618 Haideți toți să vedem . . . . . . . . . . . . 837
540 Har de necuprins . . . . . . . . . . . . . . . 738
539 Hrist Își cheamă lucrătorii . . . . . . . . . . . . 737
153 Hristos a înviat (Carol Grunholzer) . . . . 209
157 Hristos a înviat (F. Schubert) . . . . . . . 215
136 Hristos a înviat (N. Moldoveanu) . . . . . 187
466 Hristos a înviat! ( I. Miclea) . . . . . . . . 645
154 Hristos a’nviat (I. Miclea) . . . . . . . . . 212
142 Hristos a’nviat (I. Miclea) . . . . . . . . . 194
133 Hristos cel crucificat . . . . . . . . . . . . 183
285 Hristos, în Cana Galilea . . . . . . . . . . 418

568 Iarăși a sosit Crăciunul . . . . . . . . . . . 778
19 Iată secerișul . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
603 Iată steaua sus . . . . . . . . . . . . . . . . 823
433 Iată vestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
276 Ierusalim, Ierusalim . . . . . . . . . . . . . 400
117 Ierusalim, oraș ceresc . . . . . . . . . . . . 162
334 Imnuri de slavă . . . . . . . . . . . . . . . 479
218 Inima e copleșită . . . . . . . . . . . . . . 317
252 Inima mi-e plină de cântări . . . . . . . . . 355
190 Isus a venit pentru tine . . . . . . . . . . . 281
498 Isus cheamă: „Vino la ape!” . . . . . . . . 686
146 Isus Cristos a înviat . . . . . . . . . . . . . 199
151 Isus Hristos e viu în veci . . . . . . . . . . 206
209 Isus cu noi, slăvit fie El . . . . . . . . . . 303
307 Isus de bună voie . . . . . . . . . . . . . . 444
332 Isus de la cruce te cheamă . . . . . . . . . 477
201 Isus e Domn al domnilor . . . . . . . . . . 293
167 Isus e viu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
532 Isus este calea . . . . . . . . . . . . . . . . 730
403 Isus, eu vin! . . . . . . . . . . . . . . . . . 571
455 Isus Hristos va veni! . . . . . . . . . . . . 630
356 Isus slăvit! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
522 Isus, viața noastră . . . . . . . . . . . . . . 714
469 Isuse, Cârmuitor… . . . . . . . . . . . . . . 649
315 Isuse, condu-ne cu mâna Ta . . . . . . . . 456
253 Isuse, culme minunată . . . . . . . . . . . 356
421 Isuse, dintre toți Te-aleg . . . . . . . . . . 592
89 Isuse, e lucrarea Ta . . . . . . . . . . . . . 123
533 Isuse, eu Te rog să’mi dai . . . . . . . . . 731
128 Isuse, învierea Ta . . . . . . . . . . . . . . 176
77 Isuse, pentru mine . . . . . . . . . . . . . . 108
460 Isuse-al meu, tovarăș scump . . . . . . . . 635
319 Iubire divină, sfântă . . . . . . . . . . . . . 461
70 Iubire, Tu în veci mă ține . . . . . . . . . 99
28 Iubirea Ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
27 Iubit e Sionul . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
36 Izvorul sfânt al vieții . . . . . . . . . . . . 52

551 Îl văd pe Domnul meu Isus . . . . . . . . 756
100 Împăratul vine . . . . . . . . . . . . . . . . 136
344 În bezna lumii . . . . . . . . . . . . . . . . 499
410 În ceruri, cu Isus . . . . . . . . . . . . . . . 580
93 În cetatea unde merg . . . . . . . . . . . . 129
323 În ceva zi voi înceta . . . . . . . . . . . . . 466
485 În cântecul meu . . . . . . . . . . . . . . . 670
58 În drumul acesta . . . . . . . . . . . . . . . 85
279 În familie’i ferice . . . . . . . . . . . . . . 410
447 În fiecare seară . . . . . . . . . . . . . . . . 620
514 În Ghețimani, Isus . . . . . . . . . . . . . . 705
108 În grădina Ghețimane . . . . . . . . . . . . 147
219 În haine albe îmbrăcați (I. Miclea) . . . . 318
393 În haine albe îmbrăcați . . . . . . . . . . . 557
7 În liniștea din noaptea grea . . . . . . . . 7
613 În liniștea nopții târzii . . . . . . . . . . . . 830
353 În lumea aceasta toate’s trecătoare . . . . 510
459 În marea de păcate . . . . . . . . . . . . . 634
481 În nemărginita’Ți milă… . . . . . . . . . . 666
391 În Numele lui Dumnezeu . . . . . . . . . . 555
322 În orice zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
275 În sfântă devotare . . . . . . . . . . . . . . 399
258 În sfârșit, Îți dau viața . . . . . . . . . . . . 371
349 În străinătate . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
294 În țara mea, inima mea dorește . . . . . . 428
474 În valuri sonore . . . . . . . . . . . . . . . 654
200 În veci Scriptura Sfântă . . . . . . . . . . . 292
545 În vis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746
73 În vis părea că mă vedeam eu stând . . . . 102
57 În ziua de apoi . . . . . . . . . . . . . . . . 84
530 În zori când răsar . . . . . . . . . . . . . . . 728
391 Înainte mereu . . . . . . . . . . . . . . . . 555
615 Îngerul a strigat . . . . . . . . . . . . . . . 832
191 Înspre țara mea frumoasă . . . . . . . . . . 282
520 Întâlni-te’oi la izvorul . . . . . . . . . . . . 712
543 Întotdeauna simt în mine . . . . . . . . . . 744
584 Într’o iesle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796
575 Într’un staul mic . . . . . . . . . . . . . . . 785
90 Învață-mă Calea Ta . . . . . . . . . . . . . 124
209 Învățătorul e astăzi cu noi . . . . . . . . . 303

232 Jertfa Lui mi-este ’ndeajuns . . . . . . . . 330

81 La Calvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
262 La cruce ai loc și tu . . . . . . . . . . . . . 379
262 La crucea unde Hrist muri . . . . . . . . . 379
87 La Golgota . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
118 La inima ta bate . . . . . . . . . . . . . . . 165
351 La pajiști mănoase . . . . . . . . . . . . . 508
22 La seceriș . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
235 La Tine, Doamne, am strigat . . . . . . . 333
492 La Tine’n brațul Tău… . . . . . . . . . . . 677
440 La umbra aripilor Tale . . . . . . . . . . . 611
301 L’ai văzut pe cruce? . . . . . . . . . . . . . 436
512 L’am găsit lâng’o fântână . . . . . . . . . . 703
210 Lăudați pe Domnul (H. R. Palmer) . . . . 304
340 Lăudați pe Domnul (I. Miclea) . . . . . . 488
488 Lăudați pe Domnul în înălțime . . . . . . 673
510 Lăudați voioși pe Domnul! . . . . . . . . . 700
5 Lăudați-L în sfințenie . . . . . . . . . . . . 5
80 Lăudați-L pe vecie . . . . . . . . . . . . . 111
360 Lăudat fie Dumnezeu! . . . . . . . . . . . 519
205 Lîngă apă ca și pomul . . . . . . . . . . . 297
115 Lîngă izvorul fericirii . . . . . . . . . . . . 158
9 Lângă mine Tu să fii . . . . . . . . . . . . 9
15 Lângă Tine, bun Părinte . . . . . . . . . . 15
18 Lucrez în via Domnului . . . . . . . . . . 20
104 Lui te roagă . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

347 Mai este har! . . . . . . . . . . . . . . . . 504
416 Mai mult să Te iubesc . . . . . . . . . . . 587
302 Mai presus de orice . . . . . . . . . . . . . 437
524 M’am depărtat de Dumnezeu . . . . . . . 722
37 Maranata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
338 Mare este Domnul în Sion . . . . . . . . . 484
44 Mare’i Domnul . . . . . . . . . . . . . . . 60
101 Maria și Marta . . . . . . . . . . . . . . . . 138
265 Mă condu, o, iubitor Părinte . . . . . . . . 384
528 Mă dăruiesc Luminii . . . . . . . . . . . . 726
508 Măreț și sfânt paradis! . . . . . . . . . . . . 698
24 Mărețul har . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
166 Mărire Ție, Cel ce-ai înviat . . . . . . . . 232
145 Mărire Ție, Isuse . . . . . . . . . . . . . . 198
347 Mergeam ca oaia rătăcită . . . . . . . . . . 504
362 Mi-e dor de țara sfântă . . . . . . . . . . . 521
451 Mielușel divin . . . . . . . . . . . . . . . . 626
363 Mielul sfânt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
293 Minunat e harul Său . . . . . . . . . . . . . 426
578 Minunată’i noaptea sfântă . . . . . . . . . 790
597 Mititel și drăgălaș . . . . . . . . . . . . . . 817
358 Mîntuitor, Ocrotitor! . . . . . . . . . . . . 515
465 Mult rătăcit-am în lume . . . . . . . . . . 644
534 Multă binecuvântare . . . . . . . . . . . . . 732
427 Multe valuri . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
187 Mulțumim, o, Tatăl nostru . . . . . . . . . 278

123 N-ai asemănare . . . . . . . . . . . . . . . 172
3 N’are nimeni ocrotire . . . . . . . . . . . . 3
281 ’Naintea noastră, o pereche stă . . . . . . 414
406 ’Nalță un cânt . . . . . . . . . . . . . . . . 574
295 Natura cîntă . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
482 Nădejdea mea preafericită . . . . . . . . . 667
367 Ne’om vedea în dimineața . . . . . . . . . 527
320 Ne’om vedea l’acele țărmuri . . . . . . . . 462
76 Negura nopții . . . . . . . . . . . . . . . . 107
606 Noapte binecuvântată . . . . . . . . . . . . 825
592 Noapte sfântă’n Betleem . . . . . . . . . . 808
573 Noapte sfântă, sărbătoare . . . . . . . . . . 783
102 Noi avem o istorie să spunem . . . . . . . 139
558 Noi lăudăm astăzi pe Hristos . . . . . . . 765
455 Noi peste tot răspândim . . . . . . . . . . . 630
13 Noi suntem trecători . . . . . . . . . . . . 13
366 Noi știm că sus . . . . . . . . . . . . . . . . 526
544 Nouă nu ni’e bine într’alt loc . . . . . . . 745
456 Nu ai tu loc în inimă? . . . . . . . . . . . . 631
544 Nu ni’e bine’n’tr’alt loc, Doamne . . . . 745
260 Nu e nume mai presus . . . . . . . . . . . 376
317 Nu glumi cu al tău suflet . . . . . . . . . . 458
352 Nu lăsa să treacă vremea . . . . . . . . . . 509
98 Nu mai sunt al meu de-acuma . . . . . . . 134
548 Nu mă uita . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
346 Nu pot, o Doamne, să’nțeleg . . . . . . . 503
60 Nu sunt în ceruri lacrimi . . . . . . . . . . 88
186 Nu știu de ce . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
53 Nu va fi o veste mai frumoasă . . . . . . . 77
615 Nu vă temeți! . . . . . . . . . . . . . . . . 832
398 Nu’i destul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
368 Nu’i loc mai sfânt . . . . . . . . . . . . . . 528
503 Numai El! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693
270 Numai harul . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
523 Numai Isus te poate ajuta . . . . . . . . . 721
511 Numai la Isus găsesc eu pace . . . . . . . 702
214 Numele lui Isus e cel mai scump . . . . . 312
222 Numele lui Isus e sfânt . . . . . . . . . . . 320
284 Nuntă binecuvântată . . . . . . . . . . . . . 417

467 O, atât de mult! . . . . . . . . . . . . . . . 646
571 O, Betleem, oraș micuț . . . . . . . . . . . 781
561 O, Betleem, tu Casa Pâinii . . . . . . . . . 768
560 O, brad frumos . . . . . . . . . . . . . . . . 767
475 O casă mică . . . . . . . . . . . . . . . . . 655
335 O, ce minunată, măreață zi . . . . . . . . . 480
525 O, ce simțire . . . . . . . . . . . . . . . . . 723
553 O, ce Țară minunată . . . . . . . . . . . . 759
601 O, ce veste îmbucurătoare . . . . . . . . . 820
569 O, ce veste minunată . . . . . . . . . . . . 779
464 O, ce zi glorioasă va fi! . . . . . . . . . . . 642
105 O chemare vine din întunecimi . . . . . . 142
409 O, cine-ar putea cunoaște? . . . . . . . . . 579
234 O cîntare de mărire . . . . . . . . . . . . . 332
237 O, cît de minunat . . . . . . . . . . . . . . 335
324 O, cât de mult, Isuse . . . . . . . . . . . . . 467
185 O, crește-mi iubirea . . . . . . . . . . . . . 276
378 O creștină bună . . . . . . . . . . . . . . . 541
3 Ocrotire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
259 O, Doamne mare . . . . . . . . . . . . . . 372
458 O, Doamne, dă-mi a Ta putere . . . . . . 633
215 O, Doamne, ia-mi Tu mâna . . . . . . . . 314
266 O, Doamne, mare’i mila Ta . . . . . . . . 386
202 O, Doamne, pentru Tine . . . . . . . . . . 294
374 O, frunte ’nsângerată . . . . . . . . . . . . 537
193 O, grație divină . . . . . . . . . . . . . . . 284
418 O, Isuse, a mea cruce… . . . . . . . . . . 589
183 O, Isuse, dă-mi iubire . . . . . . . . . . . . . . . . 274
331 O, Isuse, ia-mi mâna . . . . . . . . . . . . . 476
240 O, Isuse, ia-mi Tu mâna . . . . . . . . . . 339
239 O Isuse, Tu din slavă ai venit . . . . . . . 338
319 O, Iubire minunată . . . . . . . . . . . . . . . . . .461
600 O, noapte preasfințită . . . . . . . . . . . . 820
567 O noapte senină . . . . . . . . . . . . . . . 776
586 O noapte sfântă . . . . . . . . . . . . . . . . 798
425 O, noi ne-am bizuit pe Domnul . . . . . . 596
503 O, nu mă mai bizui . . . . . . . . . . . . . 693
120 O, numai despre Tine . . . . . . . . . . . . 167
260 O, Nume sfânt . . . . . . . . . . . . . . . . 376
380 O patrie văd ochii mei . . . . . . . . . . . 543
523 O, prieten drag (G. W. Warren) . . . . . . 721
547 O, prieten drag (I. Miclea) . . . . . . . . . 748
497 O, Rouă din cer, vino! . . . . . . . . . . . 684
119 Osana (I. Miclea) . . . . . . . . . . . . . . 166
126 Osana! (Mia Iovin) . . . . . . . . . . . . . 175
121 Osana Domnului . . . . . . . . . . . . . . . 168
127 Osana, slavă Ție . . . . . . . . . . . . . . . 176
412 O, scumpă zi! . . . . . . . . . . . . . . . . 582
86 O, slavă Ție, Domnul meu iubit . . . . . . 120
563 O stea pe cer a răsărit . . . . . . . . . . . . 770
564 O, steauă, strălucește… . . . . . . . . . . . 771
417 Ostașii lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . 588
345 O, suflet, te scoală . . . . . . . . . . . . . . 500
431 O, suflete, trezește-te . . . . . . . . . . . . 602
449 O, Te privesc, Isuse! . . . . . . . . . . . . 623
337 O, Țara mea . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
177 O, veniți cu toți la Mine . . . . . . . . . . 266
444 O zi în casa Ta . . . . . . . . . . . . . . . . 617

405 Pace deplină . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
139 Pace lină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
115 Pace vouă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
357 Pace’n plin… . . . . . . . . . . . . . . . . 514
9 Partea mea vei fi o, Doamne . . . . . . . . 9
422 Patria mea fericită . . . . . . . . . . . . . . 593
450 Pământul, cerul… . . . . . . . . . . . . . . 624
244 Părinte al sfintei căsnicii . . . . . . . . . . 343
21 Păstor al iubirii . . . . . . . . . . . . . . . 23
78 Păstor mi-este Domnul . . . . . . . . . . . 109
169 Păstrează-ne în harul Tău . . . . . . . . . 250
504 Pe aripi albe de porumbel . . . . . . . . . 694
43 Pe aripi de vultur . . . . . . . . . . . . . . 59
570 Pe bolta cerului senin . . . . . . . . . . . . 780
6 Pe drum înspre Țara promisă . . . . . . . 6
348 Pe mare’n volbură eram . . . . . . . . . . 505
607 Pe pământ Isus veni . . . . . . . . . . . . . 826
506 Pentru cei ce i-am iubit . . . . . . . . . . . 696
181 Pentru ziua Domnului . . . . . . . . . . . 272
36 Pierdut în lume . . . . . . . . . . . . . . . 52
114 Porți veșnici . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
180 Pot totul prin Isus . . . . . . . . . . . . . . 270
363 Preamărit să fie . . . . . . . . . . . . . . . 522
176 Precum cerbul apa o caută . . . . . . . . . 264
355 Pribegind în lume . . . . . . . . . . . . . . 512
306 Priviți în Ghețimani . . . . . . . . . . . . . 442
495 Psalmul 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . 680
516 Psalmul 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707
17 Pune sămânța adevărului . . . . . . . . . . 18
43 Purtat ca pe aripi . . . . . . . . . . . . . . . 59
55 Purtăm în suflet dor de veșnicii . . . . . . 81
434 Puteri de necrezut . . . . . . . . . . . . . . 605

390 Rămâi cu noi . . . . . . . . . . . . . . . . . 554
521 Rămâi la datorie . . . . . . . . . . . . . . . 713
106 Rătăceam în păcat și pierzare . . . . . . . 144
110 Regele vieții . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
494 Rugați-vă fără ’ncetare . . . . . . . . . . . 679

590 S-a născut Mântuitorul . . . . . . . . . . . 806
610 S’a născut Pruncul sfânt . . . . . . . . . . 828
287 Să binecuvintezi, Te rugăm . . . . . . . . 420
149 Să cântăm cu bucurie . . . . . . . . . . . . 202
152 Să ’nălțăm cântări de bucurie . . . . . . . 208
65 Să nu cazi în deznădejde . . . . . . . . . . 94
207 Să pășim cu toți pentru Hristos . . . . . . 299
354 Să strălucesc ca o rază . . . . . . . . . . . 511
66 Să Te urmez sunt decis, Isuse . . . . . . . 95
437 Să vină la Izvor . . . . . . . . . . . . . . . 608
439 Salvat, ce frumoasă cântare . . . . . . . . 610
375 Salvatorul bun te cheamă . . . . . . . . . . 538
501 Salvatorul meu îmi zice . . . . . . . . . . 691
370 Scoală, Biserică . . . . . . . . . . . . . . . 530
74 Sărmane suflet ce rătăcești . . . . . . . . . 104
1 Scumpă Golgota . . . . . . . . . . . . . . . 1
463 Scumpă Țară . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
493 Scumpul meu, ascultă vestea! . . . . . . . 678
249 Sear’a sosit, plugarul vine-acasă . . . . . 350
321 Seara lin coboară . . . . . . . . . . . . . . 463
597 Sfântul Copilaș . . . . . . . . . . . . . . . . 817
38 Sfârșitul veacului trăim . . . . . . . . . . . 54
94 Simțim încet cum harul . . . . . . . . . . . 130
203 Simțuri sfinte’mi umple pieptul . . . . . . 295
224 Singura-mi înțelepciune . . . . . . . . . . 321
496 Sionu’i cetatea sfântă . . . . . . . . . . . . 683
420 Slavă Ție, Doamne Isus . . . . . . . . . . 591
325 Slavă Ție, Doamne! . . . . . . . . . . . . . 468
103 Slava Ta o cânt, Isuse . . . . . . . . . . . . 140
107 Slăvim toți pe Iehova . . . . . . . . . . . . 146
614 Slăvit e Betleemul meu . . . . . . . . . . . 831
529 Slăvitul meu Salvator . . . . . . . . . . . . 727
388 Spre ceruri se ’nalță . . . . . . . . . . . . . 551
487 Spre Tine, Doamne . . . . . . . . . . . . . 672
547 Statornic în Isus . . . . . . . . . . . . . . . 748
604 Steaua binecuvântată . . . . . . . . . . . . 824
426 Steaua vieții mele . . . . . . . . . . . . . . 597
204 Stîncă’n pustie . . . . . . . . . . . . . . . . 296
527 Stând pe promisiunile lui Hristos . . . . . 725
73 Străinul din Galilea . . . . . . . . . . . . . 102
238 Străjerule, străjere . . . . . . . . . . . . . . 336
452 Strălucitor e Astrul . . . . . . . . . . . . . 627
611 Sublimă stea . . . . . . . . . . . . . . . . . 829
326 Suflete Îl preamărește . . . . . . . . . . . . 471
129 Sunați cântări . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
490 Sunt copilul Domnului . . . . . . . . . . . 675
491 Sunt mântuit… . . . . . . . . . . . . . . . . 676
296 Sunt multe necazuri . . . . . . . . . . . . . 431
195 Sunt ochi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
587 Suntem trei crai . . . . . . . . . . . . . . . 801
371 Sus fraților la cântare . . . . . . . . . . . . 532
143 Sus inimă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
125 Sus, la Calvar . . . . . . . . . . . . . . . . 174
596 Sus pe bolta cerului . . . . . . . . . . . . . 816
572 Sus pe boltă (bărbătesc) . . . . . . . . . . 782
596 Sus pe boltă (cor mixt) . . . . . . . . . . . 816
590 Sus pe boltă’n miez de noapte . . . . . . . 806
604 Sus pe cer a răsărit . . . . . . . . . . . . . 824
96 Sus, voi fii ai mântuirii . . . . . . . . . . . 132

382 Știți pe cine prețuiesc? . . . . . . . . . . . 545
34 Știu că Dumnezeu veghează . . . . . . . . 48
233 Știu un Nume scump și dulce . . . . . . . 331

247 Tată bun, iubitor . . . . . . . . . . . . . . 348
181 Tată, Îți mulțumim . . . . . . . . . . . . . 272
2 Tatăl nostru (C. Porumbescu) . . . . . . . 2
309 Tatăl nostru (D. Stăuceanu) . . . . . . . . 448
407 Tatăl nostru sfânt . . . . . . . . . . . . . . 576
196 Tăria mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
297 Te adorăm, Isus iubit . . . . . . . . . . . . 432
61 Te lăudăm Doamne . . . . . . . . . . . . . 89
352 Te ridici sau cobori? . . . . . . . . . . . . 509
397 Tot mai aproape de Tine . . . . . . . . . . 561
197 Tot mai frumoasă ești, Iubire . . . . . . . 289
271 Tot mai sus se înalță cântarea mea . . . . 392
552 Totul e gata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758
163 Trăiește Domnul meu . . . . . . . . . . . . 227
155 Tresăltați de bucurie . . . . . . . . . . . . 213
147 Tresăltați de bucurie (G. Günther) . . . . 200
161 Tresaltă iarăși viața . . . . . . . . . . . . . 222
313 Treziți-vă ai Domnului oșteni . . . . . . . 454
396 Treziți-vă, ne cheamă Domnul! . . . . . . 560
399 Tristul Păstor . . . . . . . . . . . . . . . . . 564
230 Trudit de povară . . . . . . . . . . . . . . . 327
274 Tu al vieții izvor . . . . . . . . . . . . . . . 398
316 Tu coroan’ai lăsat . . . . . . . . . . . . . . 457
213 Tu ești a mea nădejde . . . . . . . . . . . . 311
361 Tu ești nădejdea mea . . . . . . . . . . . . 520
441 Tu ești Stânca mea cea tare . . . . . . . . . 612
183 Tu, Isuse, dă-mi iubire . . . . . . . . . . . 274
49 Tu lângă mine . . . . . . . . . . . . . . . . 70
446 Tu mi-ai spus, Isuse! . . . . . . . . . . . . 619
468 Tu să nu te temi . . . . . . . . . . . . . . . 648
54 Tu-mi ești Părinte . . . . . . . . . . . . . . 78

71 Țara Gloriei . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
463 Țara mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
380 Țară scumpă . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
414 Ție’Ți cânt, Dumnezeul meu! . . . . . . . 584

457 Un cântec duios . . . . . . . . . . . . . . . 632
430 Un cântec nou . . . . . . . . . . . . . . . . 601
99 Un cântec nou cânt tuturor . . . . . . . . . 135
131 Un mormânt au gătit . . . . . . . . . . . . .180
443 Un prieten bun și-un frate . . . . . . . . . 614
243 Un vis sau aievea? . . . . . . . . . . . . . . 342
336 Unde furtuni n’or mai intra . . . . . . . . 482
264 Unde vei fi? . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

216 Va veni o zi . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
64 Valea umbrei morții . . . . . . . . . . . . . 93
236 Valuri de ispite mari . . . . . . . . . . . . 334
229 Valuri izbesc în jur mereu . . . . . . . . . 326
404 Văd azi cu ochii credinței . . . . . . . . . 572
1 Văd crucea lui Isus la Golgota . . . . . . 1
515 Veniți, cântați… . . . . . . . . . . . . . . . 706
616 Veniți, cîntați cu bucurie . . . . . . . . . . 835
581 Veniți cu toți la Betleem . . . . . . . . . . 793
585 Veniți la Betleem . . . . . . . . . . . . . . 797
283 Veniți, la nuntă veniți . . . . . . . . . . . . 416
598 Veniți prunci cu toții . . . . . . . . . . . . 818
72 Veniți să cântăm, slăvind pe Isus . . . . . 101
292 Veniți, vă spun . . . . . . . . . . . . . . . . 425
496 Veniți voi, cei chemați . . . . . . . . . . . 683
26 Vesel eram . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
591 Vestiți azi pretutindeni . . . . . . . . . . . 807
141 Vestiți puterea lui Isus . . . . . . . . . . . 193
531 Vezi cum în zbor se duce timpul . . . . . 729
445 Viață creștinească plină de elan . . . . . . 618
489 Viața’i ca și calea prin munți . . . . . . . 674
81 Viața’i plină de întristări . . . . . . . . . . 112
75 Viața’mi era tristă . . . . . . . . . . . . . . 106
40 Victoria prin Isus . . . . . . . . . . . . . . 56
454 Vin’ cu sarcina’ți la cruce . . . . . . . . . 629
550 Vin’ la Golgota și plânge . . . . . . . . . . 754
395 Vindecă a mea’ndoială . . . . . . . . . . . 559
464 Vine-o zi, vine-o zi . . . . . . . . . . . . . 642
291 Vino chiar acum . . . . . . . . . . . . . . . 424
12 Vino cu-a Ta’nțelepciune . . . . . . . . . 12
12 Vino, Duhule Sfânt . . . . . . . . . . . . . 12
428 Vino la cruce . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
555 Vino, suflete, la Isus . . . . . . . . . . . . 761
375 „Vino și vezi!” . . . . . . . . . . . . . . . . 538
435 Vino, vino azi la Isus . . . . . . . . . . . . 606
25 Voi cânta îndurarea Domnului . . . . . . . 30
359 Voi, osteniți! . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
499 Voi, toți cei osteniți . . . . . . . . . . . . . 688
280 Voioși chemăm l’această nuntă . . . . . . 411
381 Vom lăuda și vom slăvi . . . . . . . . . . 544
478 Vom vedea pe Dumnezeu! . . . . . . . . . 663
344 Vreau să luminez . . . . . . . . . . . . . . 499
432 Vreau să te fac pescar de om . . . . . . . 603
542 Vrednic ești Tu . . . . . . . . . . . . . . . 742
385 Vrei să fii în tot ce’n viață . . . . . . . . . 548
112 Vuiet lung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

130 Zace’n rece mormânt . . . . . . . . . . . . 179
132 Zarul de pe mormânt s-a rupt . . . . . . . 182
67 Zi de zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
387 Zi strălucitoare . . . . . . . . . . . . . . . . 550

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu